Electrical Engineering

 


 

TEXT IS AVAILABLE IN POLISH ONLY


  • UEiIP

W ramach działalności Koła Naukowego UEiIP organizowane są wyjazdy naukowo-dydaktyczne do jednostek związanych z przemysłem samochodowym. W ostatnich latach członkowie koła mieli możliwość zapoznania się z cyklem technologicznym produkcji pojazdów w firmach: BMW - Monachium, VW - Wolfsburg, PSA Peugeot Citroen - Mulhouse. Mają miejsce również prezentacje w zakresie produkcji, badań, diagnostyki i obsługi pojazdów w takich firmach jak: Skoda AUTO Polska, Autocentrum, MPK, Solaris, MAN itp. Studenci uczestniczą również cyklicznie w organizowanej przez Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej konferencji Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice.


  • PUT Solar Dynamics

Koło Naukowe PUT Solar Dynamics to grupa blisko 30 studentów uczących się na 7 kierunkach Politechniki Poznańskiej. Najważniejszym aspektem działalności Koła jest projekt, budowa, testowanie oraz ściganie się samochodami w pełni zasilanymi energią słoneczną na szczeblu światowym. Złożony z reprezentujących pełen wachlarz specjalizacji zespół, zdobywa nieocenione doświadczenie w dziedzinach inżynierii świata rzeczywistego oraz rozwoju biznesowego. 

Głównym celem projektu jest budowa w pełni funkcjonalnego samochodu osobowego zasilanego energią słoneczną. Priorytetami postawionymi sobie przez zespół w trakcie realizacji projektu są przede wszystkim wysokie bezpieczeństwo, ergonomia i komfort jazdy dorównujące standardowym samochodom. Najważniejszym technicznym wyznacznikiem sukcesu projektu jest zasięg osiągany przez zaprojektowany samochód, który wyniesie 1000 km i będzie dwukrotnie większy niż zasięg najnowszych modeli popularnej Tesli. 

Poza zadaniami technicznymi członków Koła, równie ważną rolę odgrywają działania biznesowe członków działu marketingu. Studenci od podstaw tworzą markę swojego produktu współpracując silnie z szeroko pojętym przemysłem. 

Pobocznym celem jest start pierwszego polskiego zespołu PUT Solar Dynamics w zawodach American Solar Challenge 2018 Wyjazd ten oraz udział w wydarzeniach związanych z alternatywnymi źródłami energii, pozwoli zespołowi na promocję energii odnawialnej i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Skupiając się na nieodłącznych, technicznych wyzwaniach w technologii elektrycznych samochodów zasilanych energią słoneczną, zespół będzie zdobywał doświadczenie w projektowaniu niezależnych energetycznie pojazdów przyszłości.

Opiekun: Leszek Kasprzyk 

Osoba do kontaktów: Filip Laskowski, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,           tel. 790 585 085


  • Koło Naukowe SENSOR

Koło Naukowe SENSOR zajmuje się zgłębianiem wiedzy z dziedziny elektroniki analogowej i cyfrowej oraz realizacją projektów. W działalności Koła dominują zajęcia prowadzone „przez studenta dla studenta”. W tych zajęciach bierze liczne grono studentek i studentów różnych kierunków (elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechatronika). Tematyka zajęć obejmuje m.in. teoretyczne podstawy działania, budowy i uruchamiania przykładowych analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, programowanie mikrokontrolerów, wykonywanie
prototypowych płytek PCB z układami peryferyjnymi do mikrokontrolerów. Oddzielnym nurtem działania jest realizacja projektów ukierunkowanych na układy sensoryczne. Ostatnim zrealizowanym projektem jest „stanowisko do pomiaru siły ciosu” przeznaczone do oceny efektywności te
chnik uderzanych sportów walk.

Opiekun: Grzegorz Wiczyński

Osoba do kontaktów: przewodniczący Koła, Wojciech Ludowicz,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

  • SKN Elektroenergetyka

Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka (SKN Elektroenergetyka) zrzesza studentów, którzy interesują się szeroko pojętą elektroenergetyką i w tej dziedzinie rozwijają swoje zainteresowania. Są to studenci Wydziału Elektrycznego kierunków Elektrotechnika i Energetyka.

Obecne SKN Elektroenergetyka zostało reaktywowane na spotkaniu założycielskim w dn. 08.03.2005 r.

W związku z rezygnacją dr inż. Ireneusza Grządzielskiego z dalszego opiekuństwa nad Kołem funkcję opiekuna Koła z końcem kwietnia 2017 r przejął dr inż. Radosław Szczerbowski.

Dr inż. Ireneusz Grządzielski pozostał honorowym opiekunem seniorem. 

Opiekunami są także: dr inż. Bartosz Ceran, dr inż. Jacek Handke oraz dr inż. Robert Wróblewski.

Funkcję prezesa Koła pełni obecnie: Aniela Lima.

Podstawowe formy działalności Koła

1. Wycieczki naukowo-dydaktyczne. Niewątpliwie zawsze dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy edukacyjne, których w czasie działalności Koła zrealizowano bardzo dużo. Zwiedzano obiekty związane z energetyką zarówno w najbliższej okolicy, a także na terenie całego kraju. Do najważniejszych obiektów, które mogli studenci zwiedzić można zaliczyć między innymi:

Elektrociepłownie: Karolin, Zielona Góra, Gorzów; Elektrownie: Bełchatów; Turów; Dolna Odra; Pątnów-Adamów-Konin; Elektrownie Wodne: Włocławek, Dychów, Lubachów, Oborniki; Biogazownia w Skrzetuszu; Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku;Farma Wiatrowa Margonin; Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Poznaniu oraz Spalarnia Odpadów w Bydgoszczy; stacje elektroenergetyczne: Plewiska, Jeżyce, Kromolice i Pasikurowice; Zakład Geotermalny Pyrzyce; kopalnia gazu ziemnego w Wielichowie; firmy i zakłady przemysłowe: PSE S.A. oddział w Poznaniu, Mikronika, Solaris S.A., PKP Energetyka w Poznaniu, Apator w Toruniu, PESA w Bydgoszczy, Legrand w Ząbkowicach Śląskich.

Wyjazdy te pozwoliły na poszerzenie horyzontów oraz przybliżenie możliwości pracy w branży energetycznej.

2. Organizacja seminariów naukowych. Przedmiotem działalności Koła jest również organizacja seminariów, na których przedstawiciele różnych firm przybliżyli tematykę związaną ze swoją działalnością. Do najciekawszych zaliczyć można prelekcje z firmami: ABB, Rafako, Elektrobudowa, Energoprojekt, Luxiona, ETI Polam, Legrand, Windhunter, VESTAS, KromissBis, Easy Solar, Heliocentris, Franz Elkuch AG, Tavrida Electric oraz ASTOR. Członkowie Koła mieli także możliwość uczestniczenia w szkoleniach przeprowadzonych m.in. przez firmę Astat o tematyce jakości energii elektrycznej, pomp ciepła, fotowoltaiki oraz firmę SKANSKA dotyczącą projektów. W ramach współpracy z Kołem Naukowym Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowych z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zorganizowano również wspólne seminaria naukowe, w których prelegentami i uczestnikami byli studenci oraz opiekunowie obu Kół Naukowych.

3. Inne formy działalności. Członków SKN Elektroenergetyka można również spotkać na wydarzeniach takich jak: Noc Naukowców, Gwiazdka Volkswagena czy Dzień Energii z Veolią. Przeprowadzając na nich warsztaty dla dzieci chcą zaszczepić pasję do nauki, a w szczególności energetyki już u najmłodszych. Dzieci z zainteresowaniem wytwarzają prąd z owoców i warzyw, czy też łączą proste układy elektryczne. Nie zapominają również o młodzieży, którą zapraszają do wstąpienia w szeregi studentów Politechniki Poznańskiej w ramach Drzwi Otwartych zarówno Politechniki Poznańskiej jak i Wydziału Elektrycznego. Studenckie Koło Naukowe aktywnie uczestniczy również w targach branżowych EXPOPOWER organizowanych w Poznaniu. Dzięki uprzejmości Międzynarodowych Targów Poznańskich ma możliwość wystawiania się ze swoją ofertą oraz promowania Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

Planowana dalsza działalność Koła

W przyszłości Koło planuje kontynuować swoją dotychczasową działalność. Podstawowym celem Koła jest umożliwienieczłonkom samodoskonalenia się oraz polepszania kwalifikacji. Dlatego organizowane będą seminaria tematycznie związane z elektroenergetyką, warsztaty inżynierskie nie tylko związane z branżą energetyczną (m.in. warsztaty z projektowania układów elektronicznych, czy warsztaty spawalnictwa), kursy i egzaminy na uprawnienia SEP, wyjazdy edukacyjne. Ponadto Koło planuje nawiązać ścisłą współpracę z firmami z branży elektroenergetycznej oraz rozwijać badania projektowe. Oprócz ww. działalności ściśle technicznej Koło nadal planuje współorganizować warsztaty dla dzieci oraz wydarzenia objęte patronatem Politechniki Poznańskiej.

Kontakt: http://elen.put.poznan.pl/

https://www.facebook.com/SKN.Elektroenergetyka

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  • Magnesia

Uczestnicy Koła pogłębiają swoje zainteresowania w zakresie elektrotechniki oraz zastosowania informatyki w elektrotechnice. Uczestniczyli w wyjazdach do wielu zakładów przemysłowych w celu zapoznania się z cyklem produkcyjnym, m.in. do: Philips Lighting Poland w Pile, Huty Aluminium Konin Impexmetal SA, Fabryki Silników Elektrycznych BESEL SA, Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów SA, Zakładu Produkcyjno-Remontowego Energetyki Energoserwis SA w Lublińcu. Brali także udział (jako słuchacze) w konferencji ZKwE'2004.


  • ELECTRONUS

Zrzeszamy studentów zainteresowanych wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu automatyki budynkowej oraz urządzeń elektrycznych. ELECTRONUS jest miejscem spotkań grup roboczych pracującymi przy różnych projektach. 
Dodatkowo organizujemy seminaria i warsztaty z zakresu oprogramowania inżynierskiego.

Opiekunem koła jest dr inż. B. Bródka i mgr inż. K. Nowak.

Kontakt:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  • "µcro"

Działalność Koła jest związana z rozwojem zainteresowań studentów problematyką w zakresie zastosowań programowalnych układów logicznych, techniki mikroprocesorowej oraz procesorów sygnałowych w elektrotechnice, szczególnie w energoelektronice. Ma także przyczynić się do zwiększenia umiejętności studentów w obszarze elektroniki przemysłowej, programowania komputerów i sterowników PLC, a także nowoczesnych metod sterowania, zbierania, wizualizacji oraz przetwarzania danych, opartych na technice mikroprocesorowej. Członkowie Koła biorą czynny udział w Seminariach Kół Naukowych, uczestniczą w seminariach pt.: "Data Converter Seminar" organizowanego przez firmę Analog Devices. Realizowane są także działania wspomagające dydaktykę w postaci referatów wygłaszanych przez członków koła oraz projekty, umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności.


back

Full-time first-cycle studies - 7 semesters (in polish) - general academic profile

Plans are obligatory from 01.10.2019

Ref. No. Program of study
- common courses

Elective courses in the area

1

Electromobility and electrical systems in vehicles and industry
2 Electronics, measurements, control and lighting technology
3 Systemy i elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
4 Układy izolacyjne, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne
5 Energy conversion and control systems in mechatronics

Full-time first-cycle studies - 7 semesters (in polish) - practical profile

Plans are obligatory from 01.10.2019

Ref. No.

Program of study
- common courses

Elective courses in the area

1

Electromobility and electrical systems in vehicles and industry

2 Systemy i elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Full-time second-cycle studies - 3 semesters (in polish) - general academic profile
Plans are obligatory from 01.10.2019

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Mechatronic Electric Systems
2 High Voltage Engineering
3 Microprocessor Control Systems in Electronics
4 Power Networks and Electric Power System Protection
5 Electric Power Systems
6 Measurement Systems in Technology and Biomedicine Engineering
7 Lighting Technology
8 Electric and Computer Systems in Industry and Vehicles
9 Electric Equipment and Installations

Full-time first-cycle studies - 7 semesters (in polish) - practical profile

Plans are obligatory from 01.10.2018

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Power Networks and Electric Power System Protection
2 Electric and Computer Systems in Industry and Vehicles

Full-time first-cycle studies - 7 semesters (in polish) - general academic profile

Plans are obligatory from 01.10.2017

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Mechatronic Electric Systems
2 High Voltage Engineering
3 Microprocessor Control Systems in Electronics
4 Power Networks and Electric Power System Protection
5 Electric Power Systems
6 Measurement Systems in Technology and Biomedicine Engineering
7 Lighting Technology
8 Electric and Computer Systems in Industry and Vehicles
9 Electric Equipment and Installations

Full-time second-cycle studies - 3 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2017

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Mechatronic Electric Systems
2 High Voltage Engineering
3 Microprocessor Control Systems in Electronics
4 Power Networks and Electric Power System Protection
5 Electric Power Systems
6 Measurement Systems in Technology and Biomedicine Engineering
7 Lighting Technology
8 Electric and Computer Systems in Industry and Vehicles
9 Electric Equipment and Installations

Full-time first-cycle studies - 7 semesters (in polish)

Plans - since 2015

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Mechatronic Electric Systems
2 High Voltage Engineering
3 Microprocessor Control Systems in Electronics
4 Power Networks and Electric Power System Protection
5 Electric Power Systems
6 Measurement Systems in Technology and Biomedicine Engineering
7 Lighting Technology
8 Electric and Computer Systems in Industry and Vehicles
9 Electric Equipment and Installations

Go to: Grid archives at EE full-time studies


back

See folder

Profile of a Graduate

A graduate from the electric engineering studies obtains the professional title of the Master of Science, Engineer. A student during the studies acquires comprehensive theoretical knowledge and practical skills in the sphere of electrical engineering, electrical power engineering, electronics, microprocessor technology, industrial automatics, and applied computer science. The graduate is ready for solving complex problems in widely understood area of electrical engineering, with application of modern computer technology. The Master's studies of electrical engineering ensure acquisition of knowledge in the spheres of designing, construction, structure and exploitation of electrical machines and equipment, electrical power systems, and technology of security in various spheres of modern industry.

The Graduate, having received basic education at the Electrical Engineering Studies and according to the extended syllabus of the specialty of Electrical and Computer Systems in Industry and Vehicles, is provided with thorough knowledge and creative skills in the sphere of widely understood electrical engineering, computer-aided designing of electronic and microprocessor systems, and operating of computer tools, analysis, designing, manufacturing, exploitation, research, operation and diagnostics of any electrical, electronic, and computer systems used in the industry, vehicles, and medicine.

The Graduate, having received basic education at the Electrical Engineering Studies and according to the extended syllabus of the specialty of Electrical and Computer Systems in Industry and Vehicles, and the profile of Electrical Systems of Vehicles is provided with thorough knowledge and creative skills in the sphere of construction, designing, tests and diagnostics of electrical, electronic, and computer systems of automotive, hybrid, and traction vehicles, technological systems of industrial automatics and electronics, designing of intelligent building equipment and electromagnetic compatibility, comprehensive application of computer and microprocessor technology in the area of electrical engineering, inclusive of object programming, optimization, databases, computer networks, computer equipment, operational systems, internet technologies etc.

The Graduate, having received basic education at the Electrical Engineering Studies and according to the extended syllabus of the specialty of Electrical and Computer Systems in Industry and Vehicles, and the profile of Lighting Technology is provided with thorough knowledge and creative skills in the sphere of designing and exploitation of lighting of interiors and outer illumination; construction and designing the lighting equipment, photometry and colorimetry, application of optical radiation and light in architecture and art.

The Graduate, having received basic education at the Electrical Engineering Studies and according to the extended syllabus of the specialty of Electrical and Computer Systems in Industry and Vehicles, and the profile of Measurements in Technology and Medicine is provided with thorough knowledge and creative skills in the sphere of effective of modern technical and medical metrology in science and industry, the traditional and recent methods of signal processing, telecommunication and information technologies; the internet, virtual measurement tools, biosensors, integrated and intelligent measurement sensors; exploitation of modern scientific, industrial, and medical measurement equipment; advanced and commercial applications of modern measurement technologies in the industry, health protection, and ordinary life.

The Graduate, having received basic education at the Electrical Engineering Studies and according to the extended syllabus of the specialty of Microprocessor and Executive Automatic Systems is provided with thorough knowledge and creative skills in the sphere of performing the electrical engineering tasks, with special consideration of the problems requiring the knowledge in the area of modern industrial electronics, computer science, and automatics; analysis, design, and testing electrical machines and electronic, microprocessor, and computer systems used in the industry.

The Graduate, having received basic education at the Electrical Engineering Studies and according to the extended syllabus of the specialty of Microprocessor and Executive Automatic Systems and the profile of Electrical machines and Executive Automatic Systems is provided with thorough knowledge and creative skills in the sphere of developing computer simulation method of operating conditions of the equipment, testing, exploitation, and design of electrical machines and transformers, executive elements in automatics and robotics, the systems of magnetic levitation and separation, the systems designed for magnetic recording of information, electromechanical and electroacoustic converters.

The Graduate, having received basic education at the Electrical Engineering Studies and according to the extended syllabus of the specialty of Microprocessor and Executive Automatic Systems and the profile of Microprocessor Control Systems in Electrical Engineering is provided with thorough knowledge and creative skills in the sphere of analysis, synthesis, control, modeling, and design of electronic, transistor, and thyristor systems, power-electronic systems, control systems with the use of microprocessors and signal processors, automatic electro-mechanical systems.

The graduate from vocational studies on the Electrical Engineering direction, Electrical Power Engineering specialization, is given the title of engineer. The graduate is especially prepared to undertake professional activities in the industrial enterprises in the domain of the electrical power's production, transmission and use in different industry's branches, mainly the electrical engineering industry. The graduate is equipped with skills needed in the computer - aided design of electrical networks and systems, transformer and distribution substations as well as designing protections and electrical power safety devices. The graduate is prepared to work in both the production and mounting enterprises as well as in the designing and construction entities and in other entities related to construction, operation and maintenance of electrical power plants, transmission linesmelectrical power substations and installations. The graduate is equipped with necessary skills to operate and maintain the electrical power-fed technological devices as well as the switching, protective, control and measuring devices. Also, the graduate is equipped with general knowledge on technology of electrotechnical materials, on electrical traction and on the automation of processes in the electrical power engineering and technology. The graduate knows the fundamentals of the electrical power business and management.

Due to both the basic education offered by the Electrical Engineering direction and the exteneded program for students of the specialization Electric Power Engineering and the High Voltage Engineering profile, the graduate obtains the thorough preparation and skills to undertake the. creative activities in design , operation and maintenance of the insulation systems, high voltage measuring techniques, testing techniques and insulation system's diagnostics, modern electrical insulating materials, application of computer-based technics in design, operation and maintenance of the high voltage systems.

Due to both the basic education offered by the Electrical Engineering direction and the extended program for students of the specialization Electric Power Engineering and the Electric Power Systems profile, the graduate obtains the thorough preparation and skills to undertake the. creative activities in construction , operation and maintenance of the power and heat plants using both the conventional fuels and the renewable energy sources. Also, the graduate is familiar with the rational management of the electric power and other energy carriers, economical and ecological aspects of the electric power production and transmission, application of computer-based techniques to the electric power systems, power process's automation and to the protective automation.

Due to both the basic education offered by the Electrical Engineering direction and the exteneded program of the specialization Electric Power Engineering and the Networks and Electric Power Systems' Protection profile, the graduate obtains the thorough preparation and skills to undertake the. creative activities in designing, construction, operation and maintenance of the electrical power networks, operation and control of the electric power system under both the nrmal and the emergency operating conditions, designing, construction and simulation of modern protective apparatus systems as well as that of the integrated systems of consulting, supervision and control of the electric power network components.

Due to both the basic education offered by the Electrical Engineering direction and the extended program for students of the specialization Electric Power Engineering and the Electric Power Equipment and Installations profile, the graduate obtains the thorough preparation and skills to undertake the. creative activities in the domain of the distribution networks and the power supply systems for consumers, supervising systems and control systems in the electrical power networks as well as in design and operation of electrical power substations, HV and LV electrical power apparatus, electrical systems, electrical system's automation and control.

Profile of an Undergraduate

An undergraduate from the electric engineering studies obtains the professional title of the Engineer. A student during the studies acquires comprehensive theoretical knowledge and practical skills in the sphere of electrical engineering, electrical power engineering, electronics, microprocessor technology, industrial automatics, and applied computer science. The undergraduate is ready for professional activity, particularly in industrial plants dealing with production, transmission, and use of electric power in various branches of the industry, especially in the electrical industry. The undergraduate is skilled in computer-aided designing in the sphere of electric systems and networks, distribution transformer stations, and protection and safety systems of electric power equipment. The undergraduate is ready for the work in production or assembling plants, inclusive of the designing and construction entities related to construction and exploitation of power plants, transmission networks, and electric power stations and systems. He/she is skilled in supervising exploitation of technological devices supplied with electric power; switching, control, and measuring equipment. He/she is provided with general knowledge of electrical engineering material, electric traction, automation of electric power and technological processes, and electric power management.

The Undergraduate from the professional course of the studies of Electrical Engineering of the specialty of Electrical and Computer Systems in Industry and Vehicles obtains the title of the Engineer. He/she is provided with thorough knowledge and creative skills in the sphere of operation and the methods of simulation of the phenomena occurring in the electric wiring, drive systems, and executive elements of automatics and robotics, computer aspects of the structure and operation of electric and electronic equipment, theoretical background of the computer science in technology, inclusive of the system of transmission and processing the information, technological application of computer science to the construction and automotive industry; as well as to another applications of electrical engineering.

The Undergraduate from the professional course of the studies of Electrical Engineering of the specialty of Computer Designing Systems in Electrical Engineering obtains the title of the Engineer. He/she is provided with thorough knowledge and creative skills in the sphere of computer techniques applied to simulation of operation conditions and designing of electrical and electromechanical equipment, the principles of structural and object-oriented programming, databases, computer networks, the use of utility software and network resources, construction and simulation methods of the phenomena occurring in the electric wiring, drive systems, and executive elements of automatics and robotics; general principles of synthesis and optimization of technological objects; application of computer technologies, inclusive of specialized tool software for aiding the designing process, testing the electric systems and equipment; the principles of safe exploitation of electrical machines and equipment in the industry; autonomous renewable power sources; designing modern lighting systems.

The Undergraduate from the professional course of the studies of Electrical Engineering of the specialty of Application of Computer Science to Electrical Engineering obtains the title of the Engineer. He/she is provided with thorough knowledge and creative skills in the sphere of operation and the methods of simulation of the phenomena occurring in the electric wiring, drive systems, and executive elements of automatics and robotics, computer aspects of the structure and operation of electric and electronic equipment, theoretical background of the computer science in technology, inclusive of the system of transmission and processing the information, technological application of computer science to the construction and automotive industry; as well as to another applications of electrical engineering.

A graduate from the MS studies on the electric power engineering direction is given a professional title of the MSc engineer ('master engineer'). The graduate from the Electrical Engineering should be equipped with knowledge and skills to resolve the complex problems in the wide sense electrical engineering using modern computer techniques. The MSc studies on the electrical engineering direction provide students with a knowledge of designing, construction, erection , operation and maintenance of the electrical devices and machines, electrical power networks and systems as well as that of the safety in various areas of modern industry. Due to both the basic education and the extended program of the Electric Power Engineering direction, the graduate obtains the thorough preparation and skills to undertake the. creative activities in designing, construction, operation and maintenance of the electrical power networks, operation and control of the electric power system under both the normal and the emergency operating conditions, designing, construction and simulation of modern electric power system protection as well as that of the integrated systems of consulting, supervision and control of the electric power system components, application of computer-based techniques to the electric power systems and to the protective automation.

The graduate from vocational studies on the Electrical Engineering direction, Electrical Devices and High Voltage Technology specialization, is given the title of engineer. The graduate is especially prepared to undertake professional activities in the industrial enterprises in the domain of the electrical power's production, transmission and use in different industry's branches, mainly the ele4ctrical engineering industry. The graduate is equipped with skills needed in the computer - aided design of the HV and LV electrical power apparatus, electrical power substations as well as in the electrical power networks and automatic devices.and networks. The graduate is prepared to work in both the production and mounting enterprises as well as in the designing and construction entities and in other entities related to construction, operation and maintenance of electrical power plants, transmission networks, electrical power installations and substations as well as to the HV insulation systems. The graduate is equipped with necessary skills to operate and maintan the electrical power-fed technological devices as well as the switching, protective, control and measuring devices. Also, the graduate is equipped with general knowledge on technology of electrotechnical materials, overvoltages and coordination of insulation and on the automation of processes in the electrical power engineering and technology. The graduate knows the fundamentals of the electrical power business and management.


back

Part-time first-cycle studies - 9 semesters (in polish) - general academic profile

Plans are obligatory from 01.10.2019

Ref. No. Program of study
- common courses

Elective courses in the area

1

Electromobility and electrical systems in vehicles and industry
2 Electronics, measurements, control and lighting technology
3 Systemy i elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
4 Układy izolacyjne, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne
5 Energy conversion and control systems in mechatronics

Part-time second-cycle studies - 4 semesters (in polish) - general academic profile
Plans are obligatory from 01.10.2019

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Mechatronic Electric Systems
2 High Voltage Engineering
3 Microprocessor Control Systems in Electronics
4 Power Networks and Electric Power System Protection
5 Electric Power Systems
6 Measurement Systems in Technology and Biomedicine Engineering
7 Lighting Technology
8 Electric and Computer Systems in Industry and Vehicles
9 Electric Equipment and Installations

Part-time first-cycle studies - 9 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2017

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Mechatronic Electric Systems
2 High Voltage Engineering
3 Microprocessor Control Systems in Electronics
4 Power Networks and Electric Power System Protection
5 Electric Power Systems
6 Measurement Systems in Technology and Biomedicine Engineering
7 Lighting Technology
8 Electric and Computer Systems in Industry and Vehicles
9 Electric Equipment and Installations

Part-time second-cycle studies - 4 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2017

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Mechatronic Electric Systems
2 High Voltage Engineering
3 Microprocessor Control Systems in Electronics
4 Power Networks and Electric Power System Protection
5 Electric Power Systems
6 Measurement Systems in Technology and Biomedicine Engineering
7 Lighting Technology
8 Electric and Computer Systems in Industry and Vehicles
9 Electric Equipment and Installations

Part-time first-cycle studies - 9 semesters (in polish)

Plans - since 01.10.2015

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Mechatronic Electric Systems
2 High Voltage Engineering
3 Microprocessor Control Systems in Electronics
4 Power Networks and Electric Power System Protection
5 Electric Power Systems
6 Measurement Systems in Technology and Biomedicine Engineering
7 Lighting Technology
8 Electric and Computer Systems in Industry and Vehicles
9 Electric Equipment and Installations

Part-time first-cycle studies - 9 semesters (in polish)

Plans - since 01.10.2014

Ref. No. Program of study
- common courses

Specialty

1

Mechatronic Electric Systems
2 High Voltage Engineering
3 Microprocessor Control Systems in Electronics
4 Power Networks and Electric Power System Protection
5 Electric Power Systems
6 Measurement Systems in Technology and Biomedicine Engineering
7 Lighting Technology
8 Electric and Computer Systems in Industry and Vehicles
9 Electric Equipment and Installations

Go to: Grid archives at EE part-time studies


back

FaLang translation system by Faboba

Address

Poznan University of Technology
Faculty of Control, Robotics and Electrical Engineering
Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
phones: +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: office_deef@put.poznan.pl