Elektromobilność

Kierunek ELEKTROMOBILNOŚĆ jest kierunkiem interdyscyplinarnym łączącym aspekty wielu dziedzin: elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki oraz mechaniki. Profil kształcenia na kierunku obejmuje problematykę dotyczącą, między innymi, pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym pojazdów transportu publicznego i indywidualnego oraz układów trakcyjnych, związanych z tramwajami, koleją oraz metrem. W szczególności, napędów stosowanych w pojazdach, sposobów konwersji, magazynowania i transmisji energii, systemów eksploatowania i ładowania magazynów energii, metod i technik diagnostycznych pojazdów elektrycznych, a także układów sterownia, między innymi, pojazdów autonomicznych

Program studiów jest spójny oraz innowacyjny, a oferowane przedmioty dobrane w sposób, by przyszły absolwent przygotowany był do realizacji potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zmian legislacyjnych związanych z upowszechnianiem się szeroko rozumianej elektromobilności w kraju i na świecie. Podkreślić należy, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu elektromobilności w Polsce wzrosło o 200% i wciąż rośnie. Podobne trendy związane z zainteresowaniem e-mobilnością obserwowane są na całym świecie. Kierunki studiów związane bezpośrednio z elektromobilnością oferowane są poprzez wiodące europejskie uniwersytety techniczne w Niemczech, Austrii, Szwecji, Belgii czy Wielkiej Brytanii.

Jeżeli interesujesz się elektromobilnością, motoryzacją, systemami zasilania i napędami pojazdów elektrycznych, a także nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu sterowania i chcesz rozwijać swoje pasje to kierunek ELEKTROMOBILNOŚĆ jest właśnie dla Ciebie!

 

I STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:  - 3,5 roku (7 semestrów) 
 PREDYSPOZYCJE KANDYDATA: 
 • zdolności i zamiłowanie do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, technika),
 • zainteresowania z zakresu: motoryzacji, mechatroniki, napędów elektrycznych, elektroniki i elektrotechniki,
 • kreatywność, skrupulatność, rzetelność w wykonywaniu swojej pracy,
 • chęć ciągłego dokształcania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

                                 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Potrzeby rozbudowanego w Wielkopolsce otoczenia gospodarczego związanego z elektromobilnością (Volkswagen Poznań, Solaris, Modertrans, MPK Poznań, oraz wiele mniejszych zakładów produkcyjnych i usługowych), a także ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wyraźnie wskazują na znaczące zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów działających w obszarze szeroko pojętej elektromobilności. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej oferując kierunek studiów ELEKTROMOBILNOŚĆ.

Kształcenie ma charakter profilowy. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki, mechaniki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (tj. matematyka, fizyka, elektrochemia, inżynieria materiałowa, graficzny zapis konstrukcji, ekonomia w transporcie, ekologiczny aspekt eksploatacji pojazdów). W trakcie studiów, student poznaje szereg zagadnień związanych z pojazdami elektrycznymi: napędem elektrycznym, maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, techniką świetlną, odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, kompatybilnością elektromagnetyczną czy metrologią, tj. zagadnień, które mają istotne znaczenie w obszarze szeroko rozumianej elektromobilności.

W trakcie studiów, szczególny nacisk jest położony na praktyczne aspekty przedmiotów specjalistycznych takich jak: magazyny energii i energochłonność pojazdów, przewodowe i bezprzewodowe systemy ładowania pojazdów elektrycznych, systemy zasilania trakcji elektrycznej, sensoryka oraz diagnostyka w pojazdach, pojazdy hybrydowe, układy elektryczne i elektroniczne pojazdów, systemy bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach, elektryczne pojazdy transportu indywidualnego i masowego, komputeryzacja projektowania i symulacji, systemy sterowania, nowoczesne technologie informatyczne, systemy zabezpieczania mienia.

Studia na kierunku ELEKTROMOBILNOŚĆ  kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

PRAKTYKI I STAŻE:

Na kierunku ELEKTROMOBILNOŚĆ praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów. Praktyka odbywa się w przerwie międzysemestralnej po semestrze IV w wymiarze 4 tygodni.

Podstawowymi celami praktyk studenckich są:

 • rozwijanie dotychczas zdobytych umiejętności w rzeczywistych warunkach funkcjonowania firm,
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 • rozwijanie kompetencji związanych z pracą zespołową oraz umiejętnością podejmowania decyzji,
 • poznanie zakresu obowiązków i techniki pracy specjalistów na różnych stanowiskach,
 • poznanie organizacji i metod funkcjonowania przedsiębiorstw związanych z obszarem elektromobilności,
 • pozyskiwanie kontaktów zawodowych pomocnych w okresie poszukiwania pracy po zakończeniu studiów.

Studenci mogą odbywać praktyki w zakładach pracy zlokalizowanych w całym kraju, których oferta jest zgodna z kierunkiem studiów. Istnieje również możliwość odbywania praktyk w wiodących przedsiębiorstwach w dziedzinie elektromobilności, z którymi współpracuje Centrum Karier i Praktyk Politechniki Poznańskiej. Wymienić tu można m. in.: Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Solaris Bus&Coach S.A., Modertrans Sp. z o.o., ENEA S.A czy EXIDE TECHNOLOGIES S.A., a także: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., MAHLE Polska Sp. z o.o., MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., AE Group Polska sp. z o.o., Exact Systems S.A., Global Traffic Systems Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., A. KAYSER Automotive Systems Polska Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding, PAS Polska Sp. z o.o., FAMOT Pleszew Sp. z o.o., Karlik Spólka Jawna, P.P.H. WObit E.K.J.Ober s.c.

Prezentacja na temat nowego kierunku studiów pdf

Elektomobilność

KARIERA PO STUDIACH:

Wiedza i umiejętności zdobyte przez Absolwenta kierunku ELEKTROMOBILNOŚĆ umożliwią mu podjęcie ciekawej i dobrze płatnej pracy w szeroko pojętym przemyśle motoryzacyjnym, m. in.:

 • w biurach projektowych zajmujących się projektowaniem pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich podzespołów,
 • w firmach produkujących pojazdy elektryczne i hybrydowe,
 • w firmach zajmujących się produkującą osprzętu dla motoryzacji i pojazdów elektrycznych,
 • w firmach zajmujących się produkcją systemów zasilania baterii jak i ich wytwarzania,
 • w jednostkach świadczących usługi w zakresie motoryzacji i elektromobilności.

Absolwent kierunku ELEKTROMOBILNOŚĆ bez problemu poradzi sobie również z prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • elektrotechniki,
 • elektromechaniki,
 • elektroniki i informatyki stosowanej,
 • diagnostyki związanej z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi.

Uzyskany tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

 

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2021
Plan studiów, przedmioty wspólne i obieralne - pdf
Karty opisu przedmiotów (ECTS) - pdf

FaLang translation system by Faboba

Address

Poznan University of Technology
Faculty of Control, Robotics and Electrical Engineering
Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
phones: +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: office_deef@put.poznan.pl