Mathematics in technology

Zobacz ulotkę

Opis kierunku studiów

Czas trwania:

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Profil ogólnoakademicki

Specjalności:

  •         diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych

  •         elektroniczne układy i techniki pomiarowe

Predyspozycje kandydata:

  •       wiedza z matematyki na poziomie określonym przez program kształcenia matematycznego w szkołach średnich

  •       zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzą w zakresie matematyki i możliwością jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki

  •      zainteresowania związane z zastosowaniami metod matematycznych i instrumentów informatycznych oraz rozwijaniem narzędzi informatycznych do rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i energetyki

Kariera po studiach:

  •       absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera

  •    program studiów oraz zakładane efekty kształcenia, wyrażające się poprzez kompetencje zawodowe absolwentów, sprzyjać będą znajdowaniu atrakcyjnej pracy w wielu gałęziach przemysłu, w ośrodkach badawczo-rozwojowych jak również podjęciu własnej działalności gospodarczej

  •      absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Elektrotechnika, Energetyka i kierunkach pokrewnych


powrót

Full-time first-cycle studies (7 semesters) general academic profile (in polish)
Plans are obligatory from 01.10.2019

Ref. No. Program of study
- common courses
Program of study
- elective courses
1


Full-time second-cycle studies (3 semesters) - general academic profile (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2019

Ref. No. Program of study
- common courses

Specjalty

Program of study
- specialty courses
1

Modelling in technology
2 Programming in technology

Full-time first-cycle studies - 7 semesters (in polish)

Plans are obligatory from 01.10.2017

Ref. No. Program of study
- common courses

Specjalty

Program of study
- specialty courses
1

Modelling in technology
2 Device diagnostics
3 Electronic circuits and measurement techniques

Full-time first-cycle studies - 7 semesters (in polish)
Plans are obligatory from 01.10.2016

Ref. No. Program of study
- common courses

Specjalty

Program of study
- specialty courses
1

  

Electric power device diagnostics
2 Electronic circuits and measurement techniques

  back

KEK - Directional effects of the course

Description KEK
Mathematics - first-cycle studies

 back

FaLang translation system by Faboba

Address

Poznan University of Technology
Faculty of Control, Robotics and Electrical Engineering
Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
phones: +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: office_deef@put.poznan.pl