Matematyka


 

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie - 6 semestralne)
Siatki godzin obowiązują od 01.10.2015

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,·
przedmioty specjalności
1

Modelowanie matematyczne


Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 4 semestralne)

Siatki godzin obowiązują od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne

Specjalność

Plan studiów,·
przedmioty specjalności
1

Modelowanie matematyczne w naukach stosowanych
2 Modelowanie matematyczne w naukach podstawowych

 


 

Przejdź do: Archiwum siatek na studiach stacjonarnych MAT


powrót

Zobacz ulotkę

Sylwetka absolwenta

I stopień

Czas trwania:

3 lata (6 semestrów)

Profil studiów:

Profil ogólnoakademicki

Specjalności:

 •          Modelowanie matematyczne

Predyspozycje kandydata:

 • wiedza z matematyki na poziomie określonym przez program kształcenia matematycznego w szkołach średnich
 • zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzą w zakresie matematyki i możliwością jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki
 • zainteresowania związane z zastosowaniami metod matematycznych i instrumentów informatycznych oraz rozwijaniem narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów w naukach stosowanych

Kariera po studiach:

Studia na tym kierunku pozwalają naszym absolwentom na podjęcie samodzielnej pracy w firmach wykorzystujących najnowsze technologie, w szkolnictwie każdego szczebla, a także dla dostrzegających w sobie uzdolnienia badawcze – w instytutach naukowych pracujących na potrzeby różnych branż. W trakcie studiów pierwszego stopnia, wszyscy studenci odbywają pożyteczne praktyki w wiodących – pod względem zastosowań matematyki – firmach.


II stopień

Czas trwania: 

2 lata (4 semestry)

Profil studiów:

ogólnoakademicki

Specjalności:

 • Modelowanie matematyczne

Predyspozycje kandydata:

 • dostateczna wiedza z przedmiotów na studiach pierwszego stopnia na kierunku matematyka
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • zainteresowanie:

- naukami ścisłymi

- matematyką i jej zastosowaniami

- opisem zjawisk fizycznych, ekonomicznych, biologicznych i z innych dziedzin nauki, modelami matematycznymi

Kariera po studiach:

 • możliwość dalszego kształcenia na studiach podyplomowych
 • możliwość podjęcia pracy:

- w szkołach średnich, wyższych, po ukończeniu kursu pedagogicznego, instytucjach naukowych i naukowo-badawczych

- wymagającej znajomości metod matematycznych i technik obliczeniowych do:

- przetwarzania i analizy danych

- rozwiązywania zagadnień inżynierskich

- wymagającej znajomości podstaw modelowania stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub wnioskowania statystycznego

- wymagającej znajomości programowania oraz umiejętnego wykorzystania programów komputerowych

- wymagającej logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania pytań i opinii oraz umiejętnego formułowania prawdziwych wniosków

- w zespole nad projektami o charakterze krótko i długoterminowym


powrót

FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: creef@put.poznan.pl