Automatyka i Robotyka

STUDIA DUALNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA:

AiR dual   Studia dualne na kierunku Automatyka i Robotyka to połączenie kształcenia akademickiego realizowanego w  Politechnice Poznańskiej oraz kształcenia praktycznego realizowanego na terenie współpracujących przedsiębiorstw, którymi obecnie są: Volkswagen Poznań, Phoenix Contact Wielkopolska, STER Sp. z o.o. oraz Beiersdorf Manufacturing Poznań. W przedsiębiorstwach studenci realizują program wybranych przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych 

oraz obywają praktyki za co otrzymują wynagrodzenie. Cykl studiów dualnych rozpoczyna się praktyką letnią po drugim semestrze studiów i trwa 2.5 roku. Po tym okresie studenci mogą otrzymać propozycję zatrudnienia. Wszyscy studenci uczestniczący w zakończonej pierwszej edycji studiów dualnych zostali zatrudnieni w przedsiębiorstwach, w których odbywali praktyki. Rekrutacja prowadzona jest w trakcie drugiego semestru studiów. Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://pl-pl.facebook.com/StudiaDualne/
http://www.info.put.poznan.pl/2013/04/09/1503
http://www.studia.net/studia-przyszlosci/5110-studia-dualne-na-politechnice-poznanskiej


 

Kierunkowe Efekty Kształcenia - 2012/13

Zobacz ulotkę

Kandydaci na kierunek automatyka i robotyka powinni cechować się zdolnością precyzyjnego myślenia, umiejętnością algorytmicznego analizowania problemów i zainteresowaniami technicznymi. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyrobienie umiejętności wykorzystywania teoretycznej wiedzy w zakresie robotyki, automatyki, sensoryki oraz informatyki do rozwiązywania problemów napotykanych w różnych dziedzinach techniki, a w szczególności w nowoczesnych gałęziach przemysłu. 

Absolwent ma być twórczym projektantem rozwiązań i systemów w obszarze robotyki, automatyki oraz informatyki przemysłowej.

Studia inżynierskie dają absolwentowi wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień automatyki, i robotyki:  systemów dynamicznych, przetwarzania sygnałów, kinematyki robotów, elementów i urządzeń automatyki przemysłowej, projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych, sterowników przemysłowych, sensorów i systemów wizyjnych.  oraz kompetencje niezbędne do realizacji własnych projektów o średnim stopniu trudności w zakresie pomiarów i sterowania.  Absolwent potrafi rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące zastosowań automatyki przemysłowej oraz prostych systemów zrobotyzowanych. Potrafi twórczo korzystać z literatury przedmiotu. Zna podstawowe uwarunkowania społeczne, prawne, ekonomiczne  i techniczne realizowanych projektów.

Studia mają charakter dwustopniowy: po siedmiu semestrach studiów I stopnia (o profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym) uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera automatyki i robotyki. Studia II stopnia trwają trzy semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra automatyki i robotyki.  Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w tych gałęziach gospodarki, w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji.


powrót

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019

Plan studiów, przedmioty wspólne i obieralne - excel


Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil praktyczny

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019

Plan studiów, przedmioty wspólne i obieralne - excel


Studia prowadzone w jęz. angielskim

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019

Plan studiów, przedmioty wspólne i obieralne - excel


Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 1.10.2019

Lp. Specjalność Plan studiów,
przedmioty wspólne i specjalności
1 Inteligentne systemy automatyki excel
2 Roboty i systemy autonomiczne excel
3 Systemy sterowania i robotyki excel
4 Systemy wizyjne excel

Studia prowadzone w jęz. angielskim

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019

Specjalność: Smart Aerospace and Autonomous Systems - excel


Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil praktyczny
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia prowadzone w jęz. angielskim

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne)
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 23.02.2019

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka
3 Systemy i pojazdy autonomiczne

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne)
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2015

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia prowadzone w jęz. angielskim

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2015

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil praktyczny

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2015

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1 Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2014

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Komputerowe systemy sterowania
3 Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil praktyczny
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2014

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,
przedmioty specjalności
1 Robotyka

Przejdź do: Archiwum siatek na studiach stacjonarnych AiR


powrót

  • Koło Naukowe CybAiR

Koło Naukowe zajmujące się organizacją najstarszego Festiwalu Robotyki w Polsce "Cyberbot". Oprócztego, głównym obszarem działalności KN są projekty robotów i urządzeń mechatronicznych przygotowywanychczęsto do startu w konkursach i zawodach na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Organizowane kursy z podstaw programowania mikorokontrolerów, modelowania 3D, budowy robotów czy projektowania PCB pozwalają nawet amatorowi wziąć udział w późniejszych projektach.Członkowie prowadzą również warsztaty z budowy robotów dla uczniów oraz organizują wykłady otwarte z zaproszonymi gośćmi. Gromadzi pasjonatów robotyki nie tylko z macierzystego kierunku, dlatego rozszerza swoją działalność o projekty związane z bioinżynierią.

Opiekun: mgr inż. Adam Bondyra

Kontakt: Przewodniczący KN: inż. Piotr Bącała Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


powrót

FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: creef@put.poznan.pl