Matematyka w technice

Zobacz ulotkę

Opis kierunku studiów

Czas trwania:

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

Profil ogólnoakademicki

Specjalności:

  •         diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych

  •         elektroniczne układy i techniki pomiarowe

Predyspozycje kandydata:

  •       wiedza z matematyki na poziomie określonym przez program kształcenia matematycznego w szkołach średnich

  •       zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzą w zakresie matematyki i możliwością jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki

  •      zainteresowania związane z zastosowaniami metod matematycznych i instrumentów informatycznych oraz rozwijaniem narzędzi informatycznych do rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i energetyki

Kariera po studiach:

  •       absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera

  •    program studiów oraz zakładane efekty kształcenia, wyrażające się poprzez kompetencje zawodowe absolwentów, sprzyjać będą znajdowaniu atrakcyjnej pracy w wielu gałęziach przemysłu, w ośrodkach badawczo-rozwojowych jak również podjęciu własnej działalności gospodarczej

  •      absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Elektrotechnika, Energetyka i kierunkach pokrewnych


powrót

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują od 01.10.2019

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Plan studiów,
przedmioty obieralne
1n


Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie - 3 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują od 01.10.2019

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne

Specjalność

Plan studiów,
przedmioty specjalnościowe
1

Modelowanie w technice
2 Programowanie w technice

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne

Specjalność

Plan studiów,
przedmioty specjalnościowe
1

Modelowanie w technice
2 Diagnostyka w technice
3 Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne)

Siatki godzin obowiązują od 01.10.2016

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne

Specjalność

Plan studiów,
przedmioty specjalnościowe
1

  

Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
2 Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

  powrót

 

KEK - Kierunkowe efekty kształcenia

Opis KEK
Matematyka - studia I stopnia

powrót

FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: creef@put.poznan.pl